– Håper flere kvinner satser på en karriere i Forsvaret