– Skal være et knutepunkt for aktivitet og utvikling