Færre gårdsbruk — mindre å leve av for veterinæren