Alder og dårlig helse hindrer ikke Dagfinn å stå på