– Ga rådmannen kritikk på at saksbehandlingen ikke var god nok