– Håper vi ikke skal være så avhengig av utenlandske turister